Самостоятелна ФО - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Самостоятелна ФО

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ
АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА

VIII, IX, X, XI КЛАС ЗАПОЧВА
ОТ 22.08.2022г. ДО 01.09.22г.
***********************************
ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ
АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЗА
XII КЛАС (ДФО и СФО)
ОТ 22.08.2022г. ДО 23.08.22г.


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню