Прием - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

СПИСЪК НА СВОБОДНИ МЕСТА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 Г.
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ
IX и X клас

IX
клас

IX a

Специалност: Пътно-строителна техника                 

3/три/ свободни места

IX б

Специалност: Пътно-строителна техника, монтирана на пътни транспортни средства

8/осем/ свободни места/

IX в

Специалност: Електрически превозни средства

8/осем/ свободни места/

IX г

Специалност: Локомотиви и вагони(дуална форма на обучение)

8/осем/ свободни места/

X
клас

X a

Специалност: Пътно-строителна техника

3/три/ свободни места/

X б

Специалност: Пътно-строителна техника, монтирана на пътни транспортни средства

4/четири/ свободни места/

X в

Специалност: Ръководител движение

7/седем/ свободни места/

Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на списъците

Записване

I eтап

05. 07 - 07. 07.
2021 г.

до 13. 07.
20
21г.

до 16. 07.
2021 г.

II eтап

13.07-16. 07.
2021 г.

до 20. 07.
20
21г.

до 22. 07.
2021 г.

III eтап

26.07 27.07.
2021 г.

до 29. 07.
20
21г.

до 30. 07.
2021 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню