Фабрика за креативни идеи за бизнес - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Фабрика за креативни идеи за бизнес

Събития > Занимания по интереси

2018/2019
Клуб „Фабрика за креативни идеи за бизнес"
Ръководител: Петя Йорданова
  През месец март 2019 г. единадесетокласниците от клуб „Фабрика за креативни идеи за бизнес" от ПГ по ПСТТ посетиха Българска народна банка и Музейната сбирка към нея. Учениците обогатиха своята икономическа култура относно предлагането на парите, тяхната истинност, качество и контрол от страна на държавата. Научиха, че целта на БНБ е стабилността на националната парична валута. Банката подпомага и регулира работата на платежните системи и осъществява контрол върху тях. Тя е единственият емитент на националната валута в държавата и поддържа налично паричното обръщение. БНБ контролира и регулира дейността на другите банки в страната с оглед поддържането на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите. Коментираха се и основните банкови продукти и услуги, които банките предлагат. Обърнато бе внимание и на историческите личности и символиката, изобразена върху различните купюри на българска валута от първата българска банкнота до наши дни.

В «Музейната сбирка" на БНБ младежите имаха възможността да се запознаят с богатството от антични и средновековни монети, откривани на територията на България от V в. пр. Хр. до днес и с многогодишната дейност на Министерство на финансите и на БНБ по емитирането на монети за нуждите на паричното обръщение на страната; историята на банкнотната емисия, осъществявана от БНБ след 1885 г.


Също така имахме удоволствието да посетим и Българска фондова борса. Открихме тържествено търговската сесия като част от световната инициатива за повишаване финансовата грамотност на младите хора Global Money Week (Глобална седмица на парите).
Младежите разгледаха борсата и се запознаха отблизо с дейността й. Представители на ръководството на БФБ изнесоха лекции пред учениците за историята на институцията и ролята на капиталовия пазар за икономическото развитие на страната ни. Учениците научиха различни начини как спестяват, как да намерят най-доброто работно място и да развият своя предприемачески усет. Обогатиха знанията си по теми, свързани с финансиране на компаниите през капиталовия пазар. Запознаха се с различните финасови инструменти
( ценни книги - акции, облигации и др. )
Вниманието и интереса на младите хора беше предизвикан  с умело подбрани въпроси. Те бяха провокирани да мислят и участват активно. Ролята на капиталовите пазари бе онагледена с конкретни примери и казуси. Учениците бяха въвлечени в детайли на борсовата търговия като спред, поръчка, котировка и принципи на сключване на борсова сделка. Беше им обяснена причината за понижаване на цената при свръхпредлагане и повишаването й при свръхтърсене на различните финансови инструменти.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню