За нас - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

ДИРЕКТОР
Мария Баракова
e-mail: barakovamaria@abv.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР
Илия Гатев
e-mail: i.gatev@abv.bg

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАС

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

12A
11А
10АДанка Стефанова
Златина Нешева
инж. Веска Абаджиева

инж. Румен Иванов
Капка Димитрова
инж. Бойка Цачева

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

12Б
11 Б
8 Б

Петър Петров
Петя Йорданова
Милкана Стефанова

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Задочна ФО

Бойко Николов

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню