Прием - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на списъците

Записване

I eтап

03. 07 - 05. 07.
2019 г.

до 11. 07.
2019г.

до 16. 07.
201
9 г.

II eтап

11.07-16. 07.
201
9 г.

до 18. 07.
2019г.

до 22. 07.
2019 г.

III eтап

24.07 25.07.
2019 г.

до 29. 07.
2019г.

до 31. 07.
2019 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню